EGENHETER

2022-11-22

Kan man säga att de urgamla urmakarnas ursinne skapade urtiden och det naturliga urvalet?

Om kristen hårdrock är ett Herrans oväsen så är väl vanlig hårdrock ett oherrans väsen.

Skidåkning är nog mycket skadligt för psyket. Skidåkare blir ju både vrickade, stukade, brutna och knäckta.

Kan man säga att bisexualitet är en bisak och en bisyssla?

Demokratin är bara en paus i den ständiga diktaturen?
Freden är bara en paus i det ständiga kriget?
Välfärden är bara en paus i den ständiga fattigdomen?

I kravsamhällets drivhus blir alltfler kravmärkta och utslagna.

Förr var ett sammaträde ett avbrott i arbetet, nu är arbetet ett avbrott i sammanträdandet.

Löneavtalen i den offentliga sektorn brukar gälla från första april, ligger det någon symbolik i detta?

Vår offentliga sektor hade i slutet av 2021 en finansiell nettoförmögenhet på 1654 miljarder kronor.
Detta enligt regeringens vårbudget 2022, sida 146, inga fastighetstillgångar har räknats in.
Siffran är vad vår offentliga sektor skulle ha haft kvar om den betalat alla sina skulder, även statsskulden. Värdet på de allmänna pensionsfonderna (som staten äger) har reviderats upp kraftigt sedan föregående år.
Det är för övrigt en bluff att de statliga pensionerna betalas av statliga pensionsfonder. Dessa pensioner betalas i huvudsak av löpande skatteinkomster. Om pengarna kom från fonderna så skulle dessa krympa och försvinna. Om vår offentliga sektor trots sina skatteinkomster behöver gigantiska pensionsfonder, så behöver den också gigantiska fonder för vård, skola och omsorg, och övrig offentlig verksamhet.
Vår offentliga sektor behöver i verkligheten bara en reserv, för dåliga tider och oförutsedda utgifter.
Det är dessutom bra för sysselsättningen om staten lånar upp och använder passivt kapital i dåliga tider.

Kan man säga att en målvakt som är stor i käften har mål i mun?

Är Kulturbilagan en tidning från Svenska Spel?

Skrattemyndigheten beskrattar oss och kallar oss skrattskyldiga om vi har en beskrattningsbar inkomst.

Det sägs att privat verksamhet är en inkomst och att offentlig verksamhet är en utgift.
Om detta synsätt är sant så kan vi genom privatisering få pengar, i stället för att betala för verksamheten.

Det är inte så konstigt att folk bränner sina pengar när de lägger pengarna på heta aktier.

Kan man säga att åska beror på väderspänningar?

Visste du att socialbidragen bara var en halv procent av den offentliga sektorns utgifter 2020?

Min far var mormon och hade tre fruar, fast en i taget.
Han är nu min fader i himlen och jag råkar vara hans enfödda son.

Mormonkyrkan avskaffade månggiftet helt 1904, men skriver fortfarande ofta att det är Guds vilja.
Ibland försvarar de månggifte med upp till 17 sex-partners och ibland tar de avstånd från månggifte.
De har dock behållit en sorts begränsat månggifte för livet efter döden, både för kvinnor och män.

Om man begraver en elektriker, blir han då jordad?
Om man begraver en glad lax, blir han då gravad?

När det snöar så får man inte vara skotträdd.
Det gäller att komma snabbt till skott, men se upp för ryggskott.
En snörik vinter kan skottglada yrkesmän bli rika på skottpengar.

Är inte en sjundedel av alla människor bevisligen måndagsexemplar?

Visste du att antroposofin är en mantrameditation?
Antroposofin tror dessutom att ett svårt lidande kan vara karmiskt bra, svårt att förena med humanism.

Du äter väl inte kokt skinka? Skinka ska naturligtvis tillredas i bak-ugn.

I USA tycker de om salt lake. De har döpt en hel stad till Salt Lake City.

Är det sant att det är så varmt i Afrika att håret krullar sig?

När åskan är i farten så får brandkåren ofta göra en blixtutryckning.
Många villaägare åker på pumpen och anmälningarna haglar in till försäkringsbolagen.

Betyder en turlista för tågen att man har tur om tåget kommer på utsatt tid?

En effekt av all elektronik är en ström av ständigt uppkopplade människor med spänningshuvudvärk.
Själv är jag dock resistent och ohmar mig mycket över all teknik.

Människor är säregna.
De pryder sina fönsterbrädor med massor av könsorgan i glada färger (blommor alltså).

Kan man kalla rökhatare för anticigganister?

Är det sant att pengar är den högsta guden och sex den näst högsta?

Jesu bud i vår tid? Ge dina pengar till en rik kyrka och följ mig!

Är icke sjödugliga fartyg ett problem att gå till botten med?

Om män är djur så måste kvinnor vara odjur.
Å andra sidan: Om kvinnan är det täcka könet så måste mannen vara det otäcka könet.

Talet 666 betyder naturligtvis sex, mer sex och ännu mer sex.

Kan pol-isen kyla ner hetlevrade demonstranter?

Skattefusk är roligt tills den mycket låga pensionen kommer.

Är det sant att The Beatles skrev sången All you need is löv till minne av Adam och Eva?

Gudarna kom med den upplysta despotismen, människorna lyckades bättre genom socialliberalismen.

Oseriösa ekonomer talar om att vi förlorar marknadsandelar, trots att vår export långsiktigt ökar.
Det är inte rimligt att behålla marknadsandelar när stora länder som Indien och Kina industrialiseras.

Det går att ha sex utan kärlek, men inte att ha kärlek utan att acceptera sexualiteten.

Låga löner går till konsumtion och höga löner går till värdepapper.
Jämlikhet ökar alltså försäljningen och därmed investeringarna.
Vi behöver då anställa fler och detta sänker arbetslösheten.

Vi kan inte bara ha invandring, vi måste också betala en rimlig standard för invandrarna.
Att betala en rimlig standard är en investering, alternativet är ett ökat gatuvåld.
Vi måste också visa att i Sverige gäller svensk lag, kvinnor och män har samma rättigheter.
Sverige är ett högkostnadsland, så hjälp i närområdet borde ofta vara mer effektivt än invandring.
För övrigt så finns det mycket desinformation om invandring, både från motståndare och förespråkare.
Nyliberalismens överföring från fattig till rik har kostat flera gånger mer än invandringen.
Det är alltså inte pengarna som blivit ett problem, det är den sociala kostnaden.

Innebär homosexualitet att även män kan få uppleva livet på en pinne?

Jag har upplevt att Jesus är världshistoriens största bedragare, en stenhård kille som låtsas vara mild.

I Sverige är all diskriminering olaglig, utom lönediskriminering och diskriminering av rökare.

Jag tycker att pianoklaviaturen borde ha varannan tangent upphöjd, med populärmusikens durskala i någon tonart som vit. Populärmusiken skulle då få två durmönster och två mollmönster på tangentbordet. Mycket enklare än dagens 24. Kan vi överblicka klaviaturen så kan vi också överblicka ett notsystem med halvtoner, utan höjnings- och sänkningstecken. Till exempel uppdelat i oktaver.

De kristna har Guds sanna onanikyrkor på Jorden, i praktiken ska deras ungdomar ha sex utan kärlek.

Är Sverige en demokrati? Nästan alla grupper i Sverige vill ju ersätta åsiktsfriheten med sin värdegrund.

Vår till stor del feministiska riksdag har inte velat förbjuda reklam för olagliga sexköp, varför?
Vill de uppmuntra män till att göra olagliga sexköp?

Ett relaterat skämtsamt ordspråk: Sent skall syndaren slakna.

Kan man säga att de som är motståndare till kondomer är HIV-positiva?

Kan vi vara odelat positiva till en mångkultur som delvis består av hedersvåld och tvångsgiftermål?

Beteckningen svart är inte så lyckad på svenska, påminner om svart magi, svartjobb och svarta pengar.
Det finns inga verkligt svarta eller vita, så vi borde säga mörkhyad, mellanhyad och ljushyad.

Jag tror inte på någon religion, de verkar alla vara överens om att himmelriket är en diktatur.

En del föräldrar täcker över sin barnvagn med lufttät plast eller en lufttät filt.
Tänker de inte på att barnet kan bli hjärnskadat av syrebrist?

Många i Sverige är prostituerade av tvång, ett stort misslyckande för den svenska sexköpslagen.

När jag växte upp var det kärleken till sexualiteten som dominerade, nu är det ofta föraktet.
Män ses ofta som en lägre ras, det blir då legitimt att förtala dem och att förakta deras sexualitet.
Att kalla män chauvinistiska talibandjur som äter foster är förtal och leder inte till jämställdhet.

Är en visselblåsare en person som blåser arbetsgivaren så att det visslar om det?

När man går på fest i Finland ska man inte glömma att sätta på finskorna.
Fin-land och fin-skorna alltså, inget annat.

När jag växte upp var intolerans ett fult ord, nu är nolltolerns högsta mode.
Nolltolerans innebär att vi ska fokusera på bagateller, det var inte idealet när jag växte upp.

Industrialiseringen ger en stor medelklass som vänstern måste satsa på för att vinna ett val.
Anpassningen till medelklassen gör att jämlikheten misslyckas, högern blir då enda alternativet.
Kanske kan dock socialliberalismen återkomma som en fungerande medelväg.

En kompis skrev: Bättre koka vatten än att woka katten. Jag svarade: Fräser nog bra i pannan.

En udda chef kom till vår enhet och sade att vi inte fick drägla över en kvinnlig medarbetare.
Det väcker frågan vad som är värst, att drägla eller att vara odräglig?

Ledarskapsmoden är säregna, mest säreget är kanske obligatorisk samsyn med chefen.
En chef brukar inte ha de specialistkompetenser som ofta finns på en avdelning.
Dessutom så strider detta ledarskapsmode mot grundlagens obegränsade åsiktsfrihet.

Religioner delas ofta in i sekter och seriösa religioner, alltså bra och dåliga religioner. Detta är inte alls svart och vitt utan en gråskala, ungefär från 10 till 90 procent. Religiösa sekter kan vara dåliga på olika sätt, till exempel genom extremism, alltför höga krav och uppenbart falska lärosatser. Religioner förändras ofta över tid, en del religiösa sekter blir med tiden ganska seriösa. Religiösa sektledare är ofta diktatoriska, och troligen ofta sadistiska. En del ger dessutom intryck av att vara psykiskt sjuka.

Ett relaterat faktum: Andliga diktaturer lever ofta på sitt våldskapital precis som världsliga diktaturer.

Jag undrar vad föreningen Sveriges Grisföretagare har för medlemmar? Kan det vara riktiga svin?

Det som mäts eller beräknas är positivt, negativt eller neutralt, själva talet kan bara vara neutralt.
Det borde matematiken acceptera.

I New Age är Jesus en av ledarna i flera religioner som läser förbannelser mot demokratiska rättigheter.

Sveriges offentliga sektor betalar några tiotal miljarder till sig själv varje månad. Det handlar främst om skatt på pensioner och offentliganställdas löner. En del av budgeten är alltså bluff, det gäller både inkomster och utgifter. Om pengarna finns så borde de bokföras som en förmögenhet, inte som både utgifter och inkomster.

I delar av New Age anses mänsklig godhet vara låg, röd och mänsklig, det betyder dålig, dålig och dålig.

När vetenskapen skulle undersöka om det finns en eter så mätte man etervinden inomhus, eller i ett fall på avskärmad plats utomhus. Ett sådant experiment måste göras utomhus utan att störas av mätinstrumenten.

När man läser i Uppenbarelseboken så kan man bara hoppas att plågoandar som Bibelns Gud och Bibelns Djävul aldrig ska få makten.

Sverige borde byta namn till Vi som alltid vet bäst.

När jag gick i skolan fanns det faktiskt kristendom med knorr.
Ledaren för Jehovas vittnen hette nämligen Knorr på den tiden.

Är det sant att absolutister bara dricker Absolut Vodka?

När en pappa köper ett leksakståg åt sin son, så är det pappan som leker med tåget. Män blir inte vuxna.

Att bränna Koranen är att kränka islams yttrandefrihet, ska inte förekomma i ett demokratiskt land.

Jag drömde att jag som flykting kom till Arlanda och såg en stor skylt med följande text på flera språk:
Välkommen till Sverige. Du får gärna bo här men vi tänker inte satsa tillräckligt för att ge dig en framtid.
Och om du är kvinna så tro inte att vi tänker försvara dina i Sverige jämlika rättigheter. Vi dömer sällan
mångkultur som hedersförtryck, tvångsgiftermål, könsstympning och att mannen bestämmer i familjen.

Jag anser att främst de som tillhör någon riskgrupp för Covid 19 bör vaccinera sig, trots allt här nedan. Men de ska vara medvetna om att det inte är riskfritt. Samhällsnyttan bör även överstiga risken för de yngre. Vi har fått veta mycket om riskgrupper för Covid 19, men nästan inget om riskgrupper för vaccination. LMV
Det är också ganska tyst om flertalet ovanliga men allvarliga biverkningar av Covid-vacciner. Se LMV
2022-06-02 hade 400 dödsfall av oklar anledning rapporterats i samband med Covid-vaccination i Sverige. 2022-01-31 hade fyra dödsfall och 55 andra skador av Covid-vacciner godkänts för ersättning i Sverige.
Då hade drygt 46 procent av ansökningarna till det ansvariga försäkringsbolaget i Sverige behandlats. LmV
Vill man bygga förtroende så måste man vara ärlig, flera kända biverkningar kan vara milda eller svåra. LMV
En vanlig och ibland livsfarlig mild? biverkning är att kräkas upp sina mediciner. När något låter för bra för att vara sant så är det för bra för att vara sant. En prisbelönad journalist lät 2021-12-02 påskina att bara en allvarlig biverkan av Pfizers och Modernas Covid-vacciner hittats, trots tusentals rapporter om allvarliga biverkningar bara i Sverige. Det är nu känt att även vaccinerade kan få svår Covid, men risken minskar genom vaccination. Många verkar tro att epidemin är över i Sverige, men runt 90 personer per vecka dog med Covid andra halvan av september 2022. Se underlaget till Folkhälsomyndighetens veckorapport för vecka 42 år 2022. Underlaget visar också att cirka 89 procent av de avlidna var vaccinerade. Det går att från tillgänglig statistik räkna ut att de vaccinerade i genomsnitt hade cirka 59 procent skydd mot dödsfall jämfört med de ovaccinerade, inte så bra. Orsaken är att många är ofullständigt vaccinerade. De äldre som ständigt är fullvaccinerade torde dock ha minst 90 procent skydd enligt Folkhälsomyndigheten 2022-10-05.

Det finns flera sorters inflation. Råvaruinflation som vi har 2022 bromsar ekonomin, det är då helt fel att bromsa ytterligare med räntehöjningar. Inflation av ökad efterfrågan sätter däremot fart på ekonomin, då kan det vara rätt att bromsa. Inflation av höjda skatter är neutral, om pengarna fortfarande används. Hög inflation på aktier och fastigheter brukar sluta med en krasch i ekonomin, när prisnivån blir uppenbart orimlig. Sådan inflation bör bromsas. I detta fall skulle jag rekommendera försiktiga räntehöjningar. För att sätta rätt räntenivå behöver man väga in samtliga faktorer ovan. Om man har tur så ger råvaroinflation en ny prisnivå, som sedan sjunker tillbaka eller ökar normalt. Har man otur så biter inflationen sig fast som en kapplöpning mellan vinster och löner, då är det läge att bromsa lagom.

Regeringen presenterade 2022-11-02 vad de ser som en stor satsning på rättsväsendet. Den löper över åren 2022 till 2025 och innebär en successiv anslagshöjning från 34 till 40 miljarder per år. Höjningen för 2022 fick de igenom redan för ett år sedan. Höjningen torde vara ganska exakt 0 procent om man räknar bort inflationen för dessa år. Det krävs bara den troliga inflationen 10 procent detta år och en ganska sannolik inflation på i genomsnitt 4 procent per år de nästkommande 2 åren. För att det ska bli pengar kvar måste lönerna hållas tillbaka, men hur ska vi då få fler poliser? Det är tyvärr ett ganska vanligt trick att ange satsningar i kronor. Inte belopp utöver inflationen som ibland är negativt, alltså en nedskärning.

Till sist vill jag ta upp ett allvarligt problem i vetenskaplig forskning. Man kan med visst fog säga att där fyra forskare på samma ämnesområde samlas, representerar de minst fyra motstridiga resultat av sin forskning. Resultaten verkar sammanfalla med deras egen tro eller inställningen hos de som finansierar forskningen. Skillnaderna beror troligen på statistikens värsta och vanligaste fel, att utgå från ett positivt urval. Jag har intresserat mig för nationalekonomi, en påstådd Bibelkod och nu senast mer ytligt för D-vitamin. En del nationalekonomer påstår att Keynesiansk ekonomi inte kan fungera, trots att den bevisligen fungerade så länge vi tillämpade den. Keynesiansk ekonomi minimerade arbetslösheten, högerproblemet med det var att arbetsgivarna tvingades betala mer i lön för att få arbetskraft och att vinsterna därmed blev låga. Höger- och vänsterekonomer har resultat som överensstämmer med deras politiska uppfattning. Till exempel så finns högerpåståendet att rika arbetar bättre om de får högre lön, men att fattiga arbetar bättre om de får lägre lön. När det gäller den påstådda Bibelkoden så kunde den bara bevisas av troende. När det gäller D-vitaminet så gör experterna olika urval av studier, och verkar därmed kunna bevisa sin tro. Att bedriva neutral forskning är inte lätt, det finns många möjliga felkällor. Men det är allvarligt att våra forskare inte lyckas bättre, det enda vi kan vara säkra på är att många forskningsresultat är osäkra. Ett skämtsamt exempel är forskare som beräknade resultatet om en vulkansida utanför Irland skulle störta ned i havet, de räknade på hela Atlanten som en kanal och fick resultatet att vågen från vulkansidans ras skulle dränka hela Amerikas ostkust. Detta sändes på fullt allvar i ett längre vetenskapligt program på svensk TV. Ett aktuellt exempel är de motstridiga expertuttalandena om Covid-epidemin, därtill kommer alla konspirationsteorier som brukar vara falska. Det blir inte heller bättre av alla ibland högutbildade amatörexperter.

Varför kritisera Arlas klimatreklam? Planeten bryr sig inte om var vi börjar med att ta bort utsläpp.

Med vänlig hälsning
Lars Bobeck
Fårskalle och marsmänniska
(Vädur född i mars)