EGENHETER

Kan man säga att de urgamla urmakarnas ursinne skapade urtiden och det naturliga urvalet?

Om kristen hårdrock är ett Herrans oväsen så är väl vanlig hårdrock ett oherrans väsen.

Skidåkning är nog mycket skadligt för psyket. Skidåkare blir ju både vrickade, stukade, brutna och knäckta.

Kan man säga att bisexualitet är en bisak och en bisyssla?

Demokratin är bara en paus i den ständiga diktaturen?
Freden är bara en paus i det ständiga kriget?
Välfärden är bara en paus i den ständiga fattigdomen?

I kravsamhällets drivhus blir alltfler kravmärkta och utslagna.

Förr var ett sammaträde ett avbrott i arbetet, nu är arbetet ett avbrott i sammanträdandet.

Löneavtalen i den offentliga sektorn brukar gälla från första april, ligger det någon symbolik i detta?

Vår offentliga sektor hade i slutet av 2020 en finansiell nettoförmögenhet på 1339 miljarder kronor.
Detta enligt regeringens vårbudget 2021, sida 126, inga fastighetstillgångar har räknats in.
Siffran är vad vår offentliga sektor skulle ha haft kvar om den betalat alla sina skulder, även statsskulden.

Kan man säga att en målvakt som är stor i käften har mål i mun?

Var Metro en fisketidning?
Är Kulturbilagan en tidning från Svenska Spel?

Skrattemyndigheten beskrattar oss och kallar oss skrattskyldiga om vi har en beskrattningsbar inkomst.

Det sägs att privat verksamhet är en inkomst och att offentlig verksamhet är en utgift.
Om detta synsätt är sant så kan vi genom privatisering få pengar, i stället för att betala för verksamheten.

Det är en bluff att de statliga pensionerna betalas av statliga pensionsfonder.
Dessa pensioner betalas i huvudsak av löpande skatteinkomster.
Om pengarna kom från fonderna så skulle dessa krympa och försvinna.
Om vår offentliga sektor trots sina skatteinkomster behöver gigantiska pensionsfonder, så behöver
den också gigantiska fonder för vård, skola och omsorg, och övrig offentlig verksamhet.
Vår offenliga sektor behöver i verkligheten bara en reserv, för dåliga tider och oförutsedda utgifter.
Det är för övrigt bra för sysselsättningen om staten lånar upp och använder passivt kapital i dåliga tider.

Det är inte så konstigt att folk bränner sina pengar när de lägger pengarna på heta aktier.

Kan man säga att åska beror på väderspänningar?

Min far var Mormon och hade tre fruar, fast en i taget.
Han är nu min fader i himlen, och jag råkar vara hans enfödde son.

Visste du att socialbidragen bara var en halv procent av den offentliga sektorns utgifter 2020?

Måttfullhet är nog den främsta av våra dygder.

Onda gärningar som inte är karma måste enligt Gudarnas karmalag upprepas, det förstör vår planet.

Om man begraver en elektriker, blir han då jordad?
Om man begraver en glad lax, blir han då gravad?

När det snöar så får man inte vara skotträdd.
Det gäller att komma snabbt till skott, men se upp för ryggskott.
En snörik vinter kan skottglada yrkesmän bli rika på skottpengar.

Är inte en sjundedel av alla människor bevisligen måndagsexemplar?

Antroposoferna tror att ett svårt lidande kan vara karmiskt bra, svårt att förena med humanism.

Du äter väl inte kokt skinka? Skinka ska naturligtvis tillredas i bak-ugn.

I USA tycker de om salt lake. De har döpt en hel stad till Salt Lake City.

Är det sant att det är så varmt i Afrika att håret krullar sig?

När åskan är i farten så får brandkåren ofta göra en blixtutryckning.
Många villaägare åker på pumpen och anmälningarna haglar in till försäkringsbolagen.

Betyder en turlista för tågen att man har tur om tåget kommer på utsatt tid?

En effekt av all elektronik är en ström av ständigt uppkopplade människor med spänningshuvudvärk.
Själv är jag dock resistent och ohmar mig mycket över all teknik.

Människor är säregna.
De pryder sina fönsterbrädor med massor av könsorgan i glada färger (blommor alltså).

Kan man kalla rökhatare för anticigganister?

Är det sant att pengar är den högsta guden och sex den näst högsta?

Jesu bud i vår tid? Ge dina pengar till en rik kyrka och följ mig!

Är icke sjödugliga fartyg ett problem att gå till botten med?

Om män är djur så måste kvinnor vara odjur.
Å andra sidan: Om kvinnan är det täcka könet så måste mannen vara det otäcka könet.

Talet 666 betyder naturligtvis sex, mer sex och ännu mer sex.

Kan pol-isen kyla ner hetlevrade demonstranter?

Skattefusk är roligt tills den mycket låga pensionen kommer.

Är inte fiskvegetarian samma som fuskvegetarian?

Är det sant att The Beatles skrev sången All you need is löv till minne av Adam och Eva?

Gudarna kom med den upplysta despotismen, människorna lyckades bättre genom socialliberalismen.

Oseriösa ekonomer talar om att vi förlorar marknadsandelar, trots att vår export långsiktigt ökar.
Det är inte rimligt att behålla marknadsandelar när stora länder som Indien och Kina industrialiseras.

Det går att ha sex utan kärlek, men inte att ha kärlek utan att acceptera sexualiteten.

Låga löner går till konsumtion och höga löner går till värdepapper.
Jämlikhet ökar alltså försäljningen och därmed investeringarna.
Vi behöver då anställa fler och detta sänker arbetslösheten.

Vi kan inte bara ha invandring, vi måste också betala en rimlig standard för invandrarna.
Att betala en rimlig standard är en investering, alternativet är ett ökat gatuvåld.
Vi måste också visa att i Sverige gäller svensk lag, kvinnor och män har samma rättigheter.
Sverige är ett högkostnadsland, så hjälp i närområdet borde ofta vara mer effektivt än invandring.
För övrigt så finns det mycket desinformation om invandring, både från motståndare och förespråkare.
Nyliberalismens överföring från fattig till rik har kostat flera gånger mer än invandringen.
Det är alltså inte pengarna som blivit ett problem, det är den sociala kostnaden.

Innebär homosexualitet att även män kan få uppleva livet på en pinne?

Det värsta och vanligaste felet i amatörstatistik är nog att undersöka ett positivt urval.
Något som till exempel partiska ekonomer borde tänka på.

I Sverige är all diskriminering olaglig, utom lönediskriminering och diskriminering av rökare.

Jag tycker att pianoklaviaturen borde ha varannan tangent upphöjd, med populärmusikens durskala i någon tonart som vit. Populärmusiken skulle då få två durmönster och två mollmönster på tangentbordet. Mycket enklare än dagens 24. Kan vi överblicka klaviaturen så kan vi också överblicka ett notsystem med halvtoner, utan höjnings- och sänkningstecken. Till exempel uppdelat i oktaver.

Metoo-rörelsen dömde preskriberade brott och icke straffbara klumpigheter, men var annars bra.

Vår till stor del feministiska riksdag har inte velat förbjuda reklam för olagliga sexköp, varför?
Vill de uppmuntra män till att göra olagliga sexköp?

Ett relaterat skämtsamt ordspråk: Sent skall syndaren slakna.

Beteckningen svart är inte så lyckad på svenska, påminner om svart magi, svartjobb och svarta pengar.
Det finns inga verkligt svarta eller vita, så vi borde säga mörkhyad, mellanhyad och ljushyad.

Kan man säga att de som är motståndare till kondomer är HIV-positiva?

Kan vi vara odelat positiva till en mångkultur som delvis består av hedersvåld och tvångsgiftermål?

Jag tror inte på någon religion, de verkar alla vara överens om att himmelriket är en diktatur.

Det är bara Sverige och ett antal diktaturer som har en obligatorisk värdegrund.

En del föräldrar täcker över sin barnvagn med lufttät plast eller en lufttät filt.
Tänker de inte på att barnet kan bli hjärnskadat av syrebrist?

Många i Sverige är prostituerade av tvång, ett stort misslyckande för den svenska sexköpslagen.

När jag växte upp var det kärleken till sexualiteten som dominerade, nu är det ofta föraktet.
Män ses ofta som en lägre ras, det blir då legitimt att förtala dem och att förakta deras sexualitet.
Att kalla män chauvinistiska talibandjur som äter foster är förtal och leder inte till jämställdhet.

Är en visselblåsare en person som blåser arbetsgivaren så att det visslar om det?

När man går på fest i Finland ska man inte glömma att sätta på finskorna.
Fin-land och fin-skorna alltså, inget annat.

När jag växte upp var intolerans ett fult ord, nu är nolltolerns högsta mode.
Nolltolerans innebär att vi ska fokusera på bagateller, det var inte idealet när jag växte upp.

Industrialiseringen ger en stor medelklass som vänstern måste satsa på för att vinna ett val.
Anpassningen till medelklassen gör att jämlikheten misslyckas, högern blir då enda alternativet.
Kanske kan dock socialliberalismen återkomma som en fungerande medelväg.

En kompis skrev: Bättre koka vatten än att woka katten. Jag svarade: Fräser nog bra i pannan.

En udda chef kom till vår enhet och sade att vi inte fick drägla över en kvinnlig medarbetare.
Det väcker frågan vad som är värst, att drägla eller att vara odräglig?

Ledarskapsmoden är säregna, mest säreget är kanske obligatorisk samsyn med chefen.
En chef brukar inte ha de specialistkompetenser som ofta finns på en avdelning.
Dessutom så strider detta ledarskapsmode mot grundlagens obegränsade åsiktsfrihet.

Religioner delas ofta in i sekter och seriösa religioner, alltså bra och dåliga religioner. Detta är inte alls svart och vitt utan en gråskala, ungefär från 10 till 90 procent. Religiösa sekter kan vara dåliga på olika sätt, till exempel genom extremism, alltför höga krav och uppenbart falska lärosatser. Religioner förändras ofta över tid, en del religiösa sekter blir med tiden ganska seriösa. Religiösa sektledare är ofta diktatoriska, och troligen ofta sadistiska. En del ger dessutom intryck av att vara psykiskt sjuka.

Ett relaterat faktum: Andliga diktaturer lever ofta på sitt våldskapital precis som världsliga diktaturer.

Jag undrar vad föreningen Sveriges Grisföretagare har för medlemmar? Kan det vara riktiga svin?

Det som mäts eller beräknas är positivt, negativt eller neutralt, själva talet kan bara vara neutralt.
Det borde matematiken acceptera.

I New Age är Jesus en av ledarna i flera religioner som läser förbannelser mot demokratiska rättigheter.

Sveriges offentliga sektor betalar några tiotal miljarder till sig själv varje månad. Det handlar främst om skatt på pensioner och offentliganställdas löner. En del av budgeten är alltså bluff, det gäller både inkomster och utgifter. Om pengarna finns så borde de bokföras som en förmögenhet, inte som både utgifter och inkomster.

När vetenskapen skulle undersöka om det finns en eter så mätte man etervinden inomhus, eller i ett fall på avskärmad plats utomhus. Ett sådant experiment måste göras utomhus utan att störas av mätinstrumenten.

När man läser i Uppenbarelseboken så kan man bara hoppas att plågoandar som Bibelns vita Gud och Bibelns svarta Djävul aldrig ska få makten. Länge leve vår svenska liberala demokrati.

Sverige borde byta namn till Vi som alltid vet bäst.

Är det sant att absolutister bara dricker Absolut Vodka?

Med vänlig hälsning
Lars Bobeck
Fårskalle och marsmänniska
(Vädur född i mars)